BUDDHIST

CONGREGATION

Vào Chủ Nhật tuần thứ nhất của mỗi tháng 

     Tháng 1 - Chủ Nhật ngày 6       Tháng 7 - Chủ Nhật ngày 7

​     Tháng 2 - Chủ Nhật ngày 3       Tháng 8 - Chủ Nhật ngày 4

     Tháng 3 - Chủ Nhật ngày 3       Tháng 9 - Chủ Nhật ngày 1

     Tháng 4 - Chủ Nhật ngày 7       Tháng 10 - Chủ Nhật ngày 6

     Tháng 5 - Chủ Nhật ngày 5       Tháng 11 - Chủ Nhật ngày 3

     Tháng 6 - Chủ Nhật ngày 2       Tháng 12 - Chủ Nhật ngày 1


9:00 a.m.  Phật Tử Tề Tựu 
9:30 a.m.Niệm Hương 
10:00 a.m.Tọa Thiền 
10:45 a.m.Chia Sẽ Giáo Lý 
12:00 p.m.Thọ Trai 
01:00 p.m.Kinh Hành  
01:15 p.m.Chỉ Tịnh 
02:15 p.m. Sám Hối 
03:00 p.m.Tọa Thiền 
04:00 p.m. Hoàn Mãn


Thien Vien Truc Lam Phat Dang

8001 N 36th Ave, Phoenix, AZ, United States

+1.6023689510

thienvienphatdang@gmail.com