BUDDHIST

CONGREGATION

Đại Lễ Vu Lan Năm Đinh Dậu 

Ngày 27 tháng 8, 2017

Thien Vien Truc Lam Phat Dang

8001 N 36th Ave, Phoenix, AZ, United States

+1.6023689510

thienvienphatdang@gmail.com